Sigorta

(Insurance) Sigorta bireylerin ve kurumların riskten korunmak amacıyla, riskten koruma hizmeti veren kurumlarla yaptığı anlaşmadır. Sigortacı ku­rum, bireyin veya kurumun belirli bir prim ödemesi karşılığında bu hizmet­ten yararlananların sigorta kapsamın­daki bir olay nedenle ortaya çıkan ve para ile ölçülebilen zararını tazmin et­meyi kabul eder.