Sigorta Poliçesi

(Insurance policy) Sigorta yapan ile yaptıran arasında karşılıklı hak ve yü­kümlülüklerin yer aldığı ve ilgili mev­zuata uygun olarak düzenlenmesi gere­ken belgedir.