Sıkı Para Politikası

(Tight money policy) Daraltıcı para politikasına basın ve politikacılar ta­rafından takılan addır. Enflasyonu dü­şürmek amacıyla açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz oranlarının yükseltil­mesi gibi araçlarla para arzını azaltma­ya yönelik politikalardır. Bu politikalar, iç talebi kısma niteliği taşıdığında halk kitleleri tarafından “kemer sıkma pake­ti” olarak adlandırılır.