Sınır Ötesi Kirlilik

(Transboundary pollution) Bir ülkedeki zararlı maddelerin hava ve su akımı ile diğer bir ülkeyi etkilemesini tanımlar.