Sınır Ticareti

(Border trade) Aynı kara parçası üze­rinde birbirine sınırı olan ülkeler ara­sında yapılan ve özel mevzuatla düzen­lenen ticarettir. Sınır ticareti sınırın iki tarafındaki iller veya idari birimler arasında yapılır.