Son Kredi Mercii

(Lender of LastResort) Merkez banka­larının, para otoritesi olma sıfatları ve finansal istikrarı sağlama yükümlülük­leri nedeniyle, sistemde ortaya çıkan fon açıklarının piyasadan karşılanama­ması halinde, zor durumdaki kurumun son başvuru mercii olarak merkez ban­kasına başvurup, bu ad altında düzen­lenmiş imkânlardan faydalanmasını ifade eden bir kavramdır.