Sosyal Amaçlı Pazarlama

(Cause related marketing) Çevreyi ko­ruma ve kız çocuklarının okutulması gibi konulara destek vererek, şirket veya ürün için olumlu bir imaj yaratma faaliyetidir.