Sosyal Sermaye

(Social capital) Sosyal sermaye, diğer insanlarla birlikte olmaya değer vermek, sosyal ilişkiler kurmak, konuşmak ve dertleşmek gibi toplumları ayakta tutan bağlantı unsurlarının bütününü ifade eder. 21. yüzyılda bu yaygın ilişkiler ağı, fiziki veya parasal sermaye kadar değerli bir üretim faktörü sayılmaktadır. Sosyal sermaye zenginliği ekonomiye aşağıdaki katkılarda bulunur:

  • Sosyal sermaye, tuğlaları bir arada tutan çimento, parçaları birleştiren bir tutkal gibi görev yaparak toplumları doğal afetlere, ekonomik krizlere ve dış şoklara karşı daha dayanıklı yapar. Sos­yal bağlar güçlü olduğunda ekonominin hızlı büyüme potansiyeli yükselir.
  • Şirketlerin gelişmesinde önemli rolü bulunan “duygusal” ve “entelektüel” sermaye, ancak sosyal sermayenin güç­lü olduğu bir ortamda gelişebilir.
  • yüzyılda, bire bir ilişkiler, interaktiflik, müşteri odaklı ve pazarın çekimi­ne dayanan iş yapma anlayışı, ekonomi­deki ilişkilerin, birbiri içine geçmesini ve bir “ağ” gibi örülmesini gerektirmek­tedir. Sosyal sermayenin güçlü olması bu ağın en etkin şekilde çalışmasına katkıda bulunmaktadır.