Sosyal Sigorta

(Social insurance) Geleceği hedef alan, risk sonucu ortaya çıkan ihtiyacın şekil ve şiddetine bakılmaksızın, önceden saptanan oranda prim ödeyenlerin kar­şılaştıkları riskleri belirli ölçüde gide­ren sistemdir.