Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)

İşçi Sigortaları Kurumu adıyla 1945’te kurulan ve işçilere hizmet veren sigor­ta kuruluşu 1964 yılında çıkarılan 506 sayılı yasa ile Sosyal Sigortalar Kuru­mu adını almıştır. 1945’te iş kazaları ve meslek hastalıkları ile başlayan si­gortaya sonraki dönemlerde malullük, yaşlılık, analık ve hastalık sigortaları da eklenmiştir. SSK, 70’li ve 80’li yıllarda işçilere konut kredisi de vermiştir. SSK 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altına alınmıştır.