Sosyalizasyon

(Socialization) Devletin sağlık ve eği­tim gibi hizmetlerden tüm bölgelerde yaşayan bireylerin eşit olarak yararlan­ması için aldığı önlemlerdir.