Sosyalizm

(Socialism) Üretim araçlarının mülki­yetinin ve siyasi iktidarın işçi sınıfının elinde bulunduğu sistemdir. “Toplum­culuk” da denen sosyalizm kelimesi ilk kez İtalyan iktisatçısı Giacomo Guila- in tarafından 1803 yılında kullanılmış, kapitalizm güçlendikçe sosyalist kav­ramlara ve düşünceye teori konusun­da katkılar yapılmıştır. Karl Marx ve Friedrich Engels’in geliştirdiği bilimsel sosyalizm teorisi 1850 ile 1980 arasında dünya ülkelerinde etkili olmuştur. Sos­yalizmin ekonomik ilkeleri ülkelere ve dönemlere göre farklı uygulanmıştır.