Spintronik

(Spintronics) Bu terimin en kısa tanımı “dönüş tabanlı elektronik”tir. Herhangi bir aygıtı bilinen salt elektrik yükü yeri­ne elektronların dönüş özelliklerinden yararlanarak çalıştırmak için araştır­malar sürdürülmektedir. Elektronların kuantum özelliklerinin kullanılacağı bir cihaz geleneksel yöntemlere göre daha ucuz ve güvenli olacaktır.