Spot Valör

(Spot date) Mali piyasalarda gerçek­leştirilen bir işleme bağlı ödemelerin işlemin yapıldığı günü takip eden iki iş günü sonrasında gerçekleştirilmesidir. Spot valörle yapılan bir işlem, örneğin salı günü gerçekleşmiş ise ödemeler perşembe günü yapılmaktadır. Bu uygulanının nedeni belgelerin hazırlan­ması, denetimlerin yaplması ve fonla­rın temini gibi işlemlerin belirli bir süre gerektirmesidir.