Stagflasyon

(Stagflation) Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyonun yükselmesi ile meydana gelen durumu ifade etmek­tedir. Stagflasyon, İngilizcede durgun anlamına gelen “stagnant” kelimesi­nin ilk dört, “inflation” kelimesinin ise son yedi harfinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Terimi 1965’te ilk kez kullanan kişi bir ekonomist değil İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin bir milletvekili Iain Macleod olmuştur. Terimin kullanımının yaygınlaşması 1973-1974 Petrol Şoku’ndan sonra ol­muştur. Ham petrol fiyatındaki yüksek oranlı artışlardan sonra hem fiyatlar yükselmiş hem de işsizlik artmıştır. Bu olguyu Keynesyen ve neoklasik ekono­mistler tam olarak açıklayamamıştır. 1973 ile 1982 arasında hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde stagf­lasyon etkisini sürdürmüştür. Sonraki dönemlerde bazı ülkelerde ve bazı yıl­larda stagflasyon yaşanmıştır. Ancak yaygın ve uzun süreli bir stagflasyon ortaya çıkmamıştır.