Stockholm Ekolü

(Stockholm School) İsveç Okulu da de­nen Stockholm Ekolü’nün kurucusu Knut Wicksell’dir. Bu ekolün diğer ikti­satçıları Cassel, Myrdal, Lindhal, Ohlin ve Lundberg’dir. Wicksell ekonomik teoriye “parasal denge kavramı” ile kat­kıda bulunmuştur. Gunnar Myrdal ise analize ex ante ve ex post kavramlarını dahil etmiştir. Bert Ohlin’in görüşleri Keynes’e yakındır. Lundberg, parasal dengeyi dinamik bir hale getirmiştir. Stockholm Ekolü’nün 70’li yıllardaki en önemli iktisatçısı ise Ragnar Frisch’dir.