Stok Bulundurma Birimi

(Stock keeping unit: SKU) Stok kayıtla­rını izlemeyi haklı gösterebilecek renk, biçim, büyüklük vb. özelliğe bağlı en kü­çük ürün grubudur.