Stok Değişken

(Stock variable) Yılsonunda veya her­hangi bir gün itibariyle düzeyi tanımla­nan değişkendir. Örneğin sabit sermaye stok değişkendir. Sermaye stokuna ya­pılan ilave yatırımlar ve sermaye stoku­nun zamanla yıpranmasını ifade eden amortisman ise akım değişkenlere ör­nek gösterilebilir.