Stopaj

(Withholding) En çok gelir vergisi tah­silatında uygulanan bu yöntemde vergi borcu esas mükellef tarafından değil de aracı ödeyici durumundaki üçüncü bir kişi veya kurum tarafından öde­nir. “Kaynakta tevkif” veya “kaynakta kesme” de denen bu yöntem en yaygın olarak ücretlerin ve maşların ödenme­sinde kullanılır. İşveren işçilerin ücret­lerinden kestiği vergileri vergi dairele­rine yatırır. Bazı menkul sermaye iradı türlerinde de vergi stopaj yönetimi ile tahsil edilmektedir. Stopaj yönteminin uygulanacağı durumlar ve aracı (muta­vassıt) ödeyicinin sorumlulukları yasa­larda belirtilmiştir. Yöntemin başlıca yararları küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemesi, maliye idaresi­nin iş yükünü hafifletmesi ve vergi geli­rinin doğuşundan itibaren kısa bir süre içinde toplanması olmaktadır.