STP Yöntemi

80’li yıllarda ortaya atılan STP kı­saltmasında S harfi segmentasyonu T harfi İngilizcedeki targeting (hedef belirleme) kelimesini ve P harfi posi­tioning (konumlandırma) kelimelerini gösteriyordu. Bu dönemde pazara gi­ren girişimci, pazarın çok sayıda hedef kitleden oluştuğunu bilmek ve hedefini dikkatli bir şekilde belirlemek zorun­daydı. Konumlama ürünün en belirgin özelliğini zihinlere yerleştirme süreci­ni tanımlamaktaydı.