Sübvansiyon

(Subsidy) Devlet tarafından üreticile­re veya tüketicilere yapılan karşılıksız mali yardımdır. Bu yardım dolaylı veya dolaysız olabilir.