Şufa Hakkı

(Pre-emptive right) Hisseli mülklerin satışında, hisse sahibi olan kişilere ön­celikle tanınan satın alma hakkıdır.