Sulak Alanlar

(Wetlands) Bitki örtüsünü, sudaki ha­yatı besleyecek yeterli yer üstü ya da yeraltı sularına sahip alanlardır. Bu alanlar birçok balık ve su kuşu türlerine yetişme ve üreme imkânı sağlar.