Sürdürülebilir Gelişme

(Sustainable development) Bugünkü ku­şakların ihtiyaçlarının karşılanmasını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlike­ye atmadan karşılanmasına imkân vere­cek ekonomik kalkınma politikalarını ve stratejilerini tanımlayan bir kavramdır.