Sürü İçgüdüsü

(Herd instinct) Belirli bir dönemde ya­tırımcıların menkul değerlerin alımını veya satışını, salt başkaları da aldığı veya sattığı için yapmaları durumunu ifade eden bir terimdir.