SWIFT

(Society for Worldwide Interbank Fi­nancial Telecommunication) Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Top­luluğu, 1973’te 15 ülkeden 239 banka­nın katılımı ile kurulmuştur ve merkezi Belçika’dadır.

SWIFT’in başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve ko­laylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmaktır. Bu hedef­lere ulaşmak için SWİFT’e 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye olmuştur. SWİFT üyelerine stan­dartlaşmış bir haberleşme ortamı sağ­layarak yeni iş fırsatları ve gelir akım­ları yaratmıştır. Para aktarımları her bankaya özgü şifrelerin kullanımı ile yapılır. 2019 sonunda üye banka veya finans kurumu sayısı 11 bini aşmıştır.