Taban Fiyatı

(Minimumprice, supportprice) Taban fiyat, üreticiye malını devletin tespit edip ilân ettiği fiyattan, görevlendirilen kuruluşa satma imkânı ve garantisi ve­ren fiyat düzeyidir. Bu uygulama, üre­ticinin gelir düzeyinin düşmesini önler ve onun serbest piyasadaki alıcılar kar­şısındaki pazarlık gücünü yükseltir.