Tahakkuk

(Accrual, assessment) Bir alacak hak­kını doğuran işlemdir. Tahsilden önce­ki aşamayı temsil eder.