Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe

(Accrual accounting) Belirli bir dö­nemde ödenmemiş olsa da gerçekleşen giderleri dönem gideri, aynı dönemde tahsil edilmemiş olsa bile söz konusu geliri dönem geliri olarak kabul eden muhasebe sistemidir.