Tahsil

(Collection) Bir alacak veya borcun ödenmesi ile hesabın kapatılmasıdır. Gerçek veya tüzel kişi için alacakları toplayan kişiye tahsildar denmektedir.