Takas

(Barter) Günlük kullanımda malın, para kullanılmadan diğer bir malla değişimini ifade eden bir terimdir. Ül­keler arasında ithalatı ve ihracatı ya­pılan malın karşılığının diğer bir malla ödenmesini de tanımlar. Bir tarafa ait mal ve yükümlülüklerin, diğer tarafın sahip olduğu yükümlülüklerle değişti­rilmesi konusundaki finansal sözleşme ise “swap” olarak adlandırılır. Arapça kökenli bir kelime olan takas karşılıklı ödeşme anlamına da gelmektedir.