Tek Elektron Transistorları (TET)

(Single electron transistors: SET) Kü­çük boyutlarda üretilebilen ve tek tek elektronların hareketlerini algılama kapasiteleri bulunan bu transistorlar genellikle nanometre ölçeğinde elekt­ronik devre birimleri olarak ele alın­maktadır. Bunların hassas elektronik yük ölçümleri ve benzer alanlarda kul­lanılması planlanmaktadır.