Teknolojik Tekillik

(Singularity) Teknolojik tekillik yapay zekânın 2040 ile 2050 arasında insan zekâsının düzeyine yetişeceği ve geçe­ceği hipotezidir. Tekillik (singularity) kavramını ilk kez bilim insanı ve bilim kurgu yazarı Vernor Vinge 1993’te kul­lanmıştır. 2000’den sonra ABD’li Ray Kurzweil, yazdığı makaleler ve kitaplar­la bu tezin en önemli savunucusu olmuş ve yetişmenin 2045 yılında gerçekle­şeceğini ileri sürmüştür. Kurzweil bu görüşüne gerekçe olarak Moore Yasası’nın 1965 ile 2015 arasındaki 50 yıldaki gelişmesini göstermiş, gelecek 50 yılda teknolojik gelişmenin aynı hızla devam edeceğini belirtmiştir. Moore Yasası’nı formüle eden Gordon Moore ile tekno­loji şirketlerinin yöneticilerinin ve bilim insanlarının çoğunluğu Kurzweil’ın bu görüşlerini eleştirmektedir.