Telepazarlama

(Telemarketing) Bir ürünü veya hiz­meti potansiyel müşterilere telefon ederek, anlatarak ve sipariş isteyerek satma sürecidir.