Ticarileştirme Anlaşmaları

(Commercialization agreements) Tica­rileştirme anlaşmaları, rakipler arasın­da ikame ürünlerin satışına, dağıtımına ya da promosyonuna yönelik işbirlikle­rini kapsamaktadır. Bu tip anlaşmalar, işbirliği kapsamındaki ticarileştirme iş­levlerine göre, çok farklı şekillerde orta­ya çıkabilmektedir. Bu anlaşmalar, fiyat da dahil olmak üzere, ürünün satışına ilişkin tüm ticari unsurların ortaklaşa belirlenmesine neden olabileceği gibi, dağıtım, satış sonrası servis ya da rek­lam gibi spesifik bir ticarileştirme işle­vine yönelik olarak daha sınırlı şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Rakiplerin, ikame ürünlerini karşılıklı olarak dağıt­mayı kabul etmeleri (özellikle de bunu farklı coğrafi pazarlarda yapmaları) halinde, anlaşmaların, taraflar arasında pazar paylaşımı amacı ya da etkisi taşı­maları ya da işbirlikçi sonuca yol açma­ları mümkündür.