Toptancı

(Wholesaler) Ürünlerin büyük miktar­larda satın alınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşınmasını ger­çekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendecilere veya endüstriyel kul­lanıcılara satan bir ticaret kuruluşudur.