Trend

(Trend) Toplumu ve ekonomiyi veya be­lirli bir sosyal alanı etkileyen değişimin yönünü trendler gösterir. Trend, bir rüz­gâr gibi gözle görülemez ama toplumu ve bireyleri etkisi altına alır. Trendler, sosyal-ekonomik yapı ve gerçeklikten kaynaklansa da bireylerin hayata ve top­luma dair benzer tercihleri yapmaları ile anlam kazanır. Trendlerin değişimi ancak sistematik gözlemler ve araştırmalar ile fark edilebilir. Geleceğe hazırlıklı olmak isteyenler toplumda geçerli olan trendleri dikkate almak zorundadır.