Tüketici Mahkemeleri

Tüketici Hakları Hakkında Kanun’un uy­gulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her tür­lü uyuşmazlıklara bakan mahkemelerdir.