Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

İl ve ilçe merkezlerinde, belediye başkanının, konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye, baronun mensupları arasından görevlendireceği bir üye, ticaret ve sa­nayi odası ile esnaf ve sanatkâr odaları­nın görevlendireceği bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecekleri bir üye olmak üzere başkan dahil beş üyeden oluşan, değeri her yıl belirlenen miktarın altın­da bulunan uyuşmazlıkları karara bağ­layan heyettir.