Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun, kamu yararına uy­gun olarak tüketicinin sağlık ve güven­liği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici bir içerikle uygulamaya sokulmuştur. Kanun tüketicinin çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almayı ve tüketicilerin ken­dilerini koruyucu girişimlerini özen­dirmeyi ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenme­leri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.