Turing Testi

(Turing’s Test) Alan Turing’in önerdiği ve “Turing Test” diye bilinen deneme­de bir insanın görünmeyen bir bilgisa­yarla ve görünmeyen bir insanla sohbet ettiği varsayılmıştır. Eğer dinleyici bu ikisi arasında bir ayrım yapamıyorsa bilgisayarın veya robotun “akıllı” oldu­ğu söylenebilmektedir.