Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu

Türk parasının yabancı paralar karşı­sındaki değerini korumak veya sabit tutmak, spekülasyonu önlemek gibi amaçlarla kambiyo denetimi konusun­da hükümete yetki veren, 1930 yılında yürürlüğe giren 1567 sayılı kanundur. Bu yasanın verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan kararlar 1930 ile 1989 arasın­da para ve kur politikasına yön vermiş­tir. Bu kararların en önemlileri 28, 30 ve 32 sayılı kararlardır.