Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

(Turkish Standards lnstitution) Tür­kiye’de her türlü madde ve ürünler ile ilgili usul ve hizmet standartlarını oluşturmak, bu standartlar hakkında her türlü bilimsel teknik incelemeler­le araştırmalarda bulunarak araştırma sonuçlarını yayımlamak amacıyla 1960 yılında 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Kısa adı ve markası TSE’dir. Yalnız TSE tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını taşıyabilir. İlgili bakanlığın onayı ile mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete’de ilan edilir. Çalışmalarından arşiv oluşturan TSE, özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu tüzel kişiliğidir. TSE her tür standardı hazırlar veya hazırlatır.

Üniversiteler ve diğer bilimsel ve tek­nik kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlayan TSE, standardizasyon konula­rında yayım yapar ve ulusal ve uluslara­rası standartlardan arşivler oluşturur. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araş­tırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak da TSE’nin görevleri arasındadır.