Türk Yan Sanayi Borsası

(Turkish Subcontracting Exchange) Yan sanayi sektöründe çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihracat yapma­ları için yönlendirmek ve ihracatı artır­mak amacıyla Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) iş birliği ile İstanbul Ticaret Odası içerisinde 1990 yılında kurulan borsadır.