Türkiye Emlak Katılım Bankası

2018 yılında Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın devralınmasıyla kurulmuş­tur. Bankanın 7 şubesi vardır. Bankanın ilk kuruluşu yetimler için oluşturulmuş Eytam Sandıkları’nın 1926’da Emlak ve Eytam Bankası’na dönüştürülmesi ile olmuştur. Bankanın unvanı 1946 yılın­da Türkiye Emlak Kredi Bankası olarak değiştirilmişti. Cumhuriyetin ilk 50 yı­lında çok sayıda toplu konut ve resmi bina projesini tamamlayan banka için 2001 yılında tasfiye kararı alınmıştı.