Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank)

(Turk Eximbank, Export Credit Bank of Turkey) İhracatın geliştirilmesi, ih­raç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlen­dirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlar bulunması, ihracatçılar ile yurt dışında etkinlik gösteren mü­teahhitlere ve yatırımcılara girişimle­rinde gerekli mali desteğin sağlanması amaçlarıyla 1987 yılında Devlet Yatı­rım Bankası’nın adının değiştirilmesi ile kurulan kalkınma bankasıdır. Kısa adı Türk Eximbank’tır. Banka 16 şu­besinde 738 elemanı ile ihracatçılara, teminat, garanti ve sigorta hizmeti de vermektedir.