Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

(Development Bank of Turkey) 1975’te kurulan Devlet Sanayi Ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) 1983’teki bir düzen­lemeden sonra 1988’de Türkiye Kalkın­ma Bankası’na dönüştürüldü. 1999’da yeniden yapılandırılan banka, özel hu­kuk hükümlerine göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası olarak ça­lışmaya başladı. Banka sanayi ve diğer stratejik öneme sahip sektörlerdeki giri­şimlere, proje esaslı kredi ile finansman sağlamakta bazen de bu girişimleri işti­rak yolu ile desteklemektedir. Bankanın adı 2018’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak değiştirilmiştir. Banka­nın 1 şubesinde 315 kişi çalışmaktadır.