Türkiye Katılım Bankaları Birliği

(Participation Banks Association of Turkey) Serbest piyasa ekonomisi çer­çevesinde katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak üzere 2006 yılında kurulan birliktir.