Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

(lndustrial Development Bank of Tur­key) Sanayi başta olmak üzere yapıla­cak tüm özel sektör yatırımlarını des­teklemek, yabancı ve yerli sermayenin kurulmuş veya kurulacak şirketlerine iştirak etmek için kurulmuş ilk özel yatırım ve kalkınma bankasıdır. Dünya Bankası’nın desteği, dönemin hüküme­tinin ve Merkez Bankası’nın ve ticaret bankalarının işbirliği sonunda 1950 yılında kurulan TSKB’nin bir amacı da sermaye piyasasının gelişmesine yar­dımcı olmaktır. Banka 50’li yıllardan sonra özel sektörün sanayi yatırımları­nı kredi vererek desteklemiştir. Banka­nın 3 şubesinde 361 elemanı çalışmak­tadır.