Türkiye'de Yarıiletken Üretimi

Türkiye’de yarıiletken üretimi yapan az sayıda şirket vardır. Aselsan ile Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile kurulan AB MikroNano şirketi ve benzerleri küçük çapta üretim yapmaktadır. TÜBİTAK’a bağlı Yarıiletken Teknolojileri Araş­tırma Laboratuvarı (YİTEL ve Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL) araştırmacılara ve yatırım yapacak girişimcilere destek olmayı amaçlamaktadır. Gelişmiş bir yarıilet­ken fabrikasının kurulması için 4 ile 6 milyar dolar arasında bir yatırım tutarı gerekmektedir. Türkiye’de bir özel sek­tör holdinginin veya şirketinin bu kadar yüksek tutar ile yarıiletken üretimine girmesi zor görünmektedir.

Devlet-özel sektör ortaklığı ile oluştu­rulacak yeni tür bir KİT için sermaye temini daha kolay olsa da bu kez yarıi­letken üretimi için gerekli teknolojik bilgi ve birikim eksikliği sorun yarata­bilir. Bu konuda bir devlet-özel sektör ortaklığı ile sermaye, eleman ve bilgi birikimine sahip bir yabancı kuruluşun ortak girişim kurması çözüm olabilir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt­çe Başkanlığı’nın sitesinde bulunan Onuncu Beş Yıllık Plan, Elektronik Özel İhtisas Komisyonu raporunda bu konuda şu öneri yapılmıştır: “...Dünya pazarını elinde bulunduran dağıtım firmaları ile kurulacak ortak gi­rişime uzun ön ödemesiz dönemli ve ge­niş geri ödeme dönemine sahip yüksek tutarlı kredi verilmesi gerekmektedir. Keza, üretimin Türkiye’de yapılabilme­si için, yurt dışındaki benzer üretim te­sislerinin kullandığı bedellerle elektrik sağlanması ilk koşuldur. Oluşturulacak bir teknolojik ihtisas üretim bölgesinde hem kredi hem de (belirli süre garanti edilen) düşük bedelli elektrik sağlanma­sı bu yeteneklerin ülkemize kazandırılabilmesi için önerilebilecektir. MEMS ve NEMS üretimi için, ODTÜ’nün bilgi ve deneyim birikimi güdümünde, eski TESTAŞ fabrikasının ticari boyutta ça­lıştırılması için KİT mantığı dışında bir model bulunmalıdır.”